Ελλήνων Δρώμενα: «Η Λύρα και ο Νταχαρές …χορό εστήσανε εψές!»

«Η Λύρα και ο Νταχαρές …χορό εστήσανε εψές!»:

Στην Μακεδονία η λύρα και ο νταχαρές θριαμβεύουν δημιουργώντας τον Διονυσιακό παλμό.