Ελλήνων Δρώμενα: «Το αχ και το αμάν»

«Το αχ και το αμάν»
Η τελετουργία του αμανέ εκφρασμένη μοναδικά από τον Σόλωνα Λέκα στην Λέσβο, ανάμεσα σε δύση και ανατολή.