Ελλήνων Δρώμενα: «Σεραϊκός ζουρνάς!»

«Σεραϊκός ζουρνάς!»
Ο «αχός» του ζουρνά στην Ηράκλεια Σερρών και στα χωριά γύρω από τη λίμνη Κερκίνη, -πηγή εκατοντάδων μουσικών του ζουρνά-, «ελκύει» τους ανθρώπους και τα πουλιά της λίμνης να χορέψουν στο ρυθμό αυτού του αρχαίου οργάνου.