Ελλήνων Δρώμενα: «Της λύρας η επανάσταση-Νικηφόρος Αεράκης»

Ο Νικηφόρος Αεράκης στην πανδαισία του αληθινού Ανωγειανού γλεντιού. Η ανόθευτη διαχρονική έκφραση της κρητικής λύρας στα χέρια ενός μεγάλου μουσικού της Κρήτης.

Σχολιάστε

You must be logged in to post a comment.